Trio voor blazers (2018)


Toelichting

Het trio voor fluit, Bes-klarinet en fagot werd geschreven in het najaar van 2018. Het is mijn eerste puur instrumentale stuk. Het stuk heeft drie delen en een totale speelduur van ruim 8 minuten.

Het eerste deelBurleske, opent met een drievoudige climax, gevolgd door de melancholische openingsmelodie in de klarinet. Deze melodie wordt herhaald en afwisselend omspeeld door de andere instrumenten. Na een speels tussenspel volgt een variatie op het thema met andere omspelingen. Het deel eindigt met een volgende variatie. leidend tot een climax.

Het tweede deelAdagio, heeft een kort weemoedig motief, dat door klarinet en fagot wordt gepresenteerd, omspeeld door de fluit. Hierop volgen enkele variaties. Het motief wordt gevarieerd en in de omkering gebracht, door alle instrumenten om de beurt, met ritmische omspelingen van de andere instrumenten.De fluit en klarinet zetten opnieuw in, waarna de fagot in de omkering en vergroot volgt. Daarmee sluit het deel af.

Deel drieEnigma, is een snel deel, waarin een 2-matig motief in voortdurende ritmische en melodische veranderingen door alle partijen loopt. Een climax met cadens leidt tot een langzaam tussenspel, waarin hetzelfde motief in vergroting wordt gepresenteerd. Na een korte stop spurt het stuk naar een recapitulatie van het motief en een slotcadens.

*Uiteraard is het ook mogelijk een A-klarinet ipv een Bes-instrument te gebruiken. Indien gewenst stel ik de aangepaste partij graag ter beschikking.


%d bloggers liken dit: