Maria durch ein Dornwald ging (2010-2019)

(gereviseerd 18-12-2019)


Gesangbuch Andernach (1608)

Van oorsprong is dit lied een bedevaartslied, dat in het midden van de 19e eeuw in Thüringen wijd verbreid was. Het motief van het kind dat door het bos wordt gedragen wordt verbonden met de doop van Jezus. In de loop van de 20e eeuw wordt het lied geleidelijk als adventslied gebruikt.

(bron: Wikipedia)


Een kennis vestigde mijn aandacht op de melodie met de vraag, of ik een koorbewerking zou willen maken. Zo geschiedde. Er zijn meerdere bewerkingen van de melodie bekend, onder andere van Hugo Distler uit zijn vroege cyclus Der Jahrkreis. 


Tekst

Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison!
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr’n kein Laub getrag’n!
Jesus und Maria.
Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison!
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.
Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison!
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen!
Jesus und Maria.
Wer hat erlöst die Welt allein?
Kyrie eleison!
Das hat getan das Christkindlein,
das hat erlöst die Welt allein!
Jesus und Maria.

%d bloggers liken dit: