I Pastori (2023)

Het gedicht is gezet voor gemengd koor met begeleiding van piano. Ook is een versie beschikbaar met begeleiding van een strijkkwartet met een toegevoegde klarinet.


De Dichter

Hij was een briljant student, las alles wat zijn leraren hem aanbevolen en zelfs meer. In 1881 schreef hij zich in aan de universiteit La Sapienza te Rome. Hij bleef in de hoofdstad wonen tot 1891. D’Annunzio probeerde zich van de massa te onderscheiden door te leven als een dandy. Wat betreft zijn kleding was hij zeer verzorgd en kieskeurig. Zo weigerde hij kleding te dragen die in Italië gemaakt was. In die tijd stond Franse of Britse mode hoger in aanzien dan de Italiaanse.

Hij werd in 1897 afgevaardigde in het Italiaanse parlement voor de conservatieven. Zijn verkwistende levenswijze met onbezonnen aankopen, zadelde hem met grote schulden op. Om aan zijn Italiaanse schuldeisers te ontkomen vertrok hij in 1910 naar Frankrijk.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog pleitte hij voor een Italiaanse deelname aan het conflict. In 1915 nam hij dienst in het Italiaanse leger. Hij werd gevechtspiloot. 

Media


Versie koor met pianobegeleiding

Versie koor met begeleiding van klarinet en strijkkwartet


Werken

Zijn eerste roman, Il piacere (1889) ontving goede kritieken. De hoofdfiguur Andrea Spirelli, een jonge aristocraat is gebaseerd op de auteur zelf. Eén van de meest opvallende gevolgen van d’Annunzio’s verschijnen in de literaire wereld was de creatie van een eigen d’annunziaans publiek, niet zozeer gevormd vanwege de inhoud van zijn werk, maar meer door de sterallures die de schrijver aannam. Door zijn gedrag dat aanleiding gaf tot schandalen, de cultus van het schone en zijn minachting voor burgerlijke waarden, hing rond hem een aura van fascinatie.

De romans van d’Annunzio waren van invloed op die van zijn landgenoot Malaparte. De tendens om zich te identificeren met de natuur die in de poëzie van d’Annunzio voorkomt, werd overgenomen door Salvatore Quasimodo. Naast zijn romans, novellen en poëzie, liet d’Annunzio ook politieke werken na en ongeveer 10.000 brieven.


I Pastori

Het is september, de periode waarin de herders van Abruzzo de bergweiden verlaten en richting zee trekken om de kudden te leiden en de winter door te brengen in de vlakten. De herders hadden veel gedronken in de bergbronnen, zodat de smaak van het water van hun plaatsen van herkomst een troost in hun ziel zou blijven; deze dorst was niet fysiek, maar heimwee naar het land dat ze moesten verlaten. Ze hadden ook een nieuwe hazelaarstok gemaakt.

In de voetsporen van de oude vaders, als een stille rivier van gras, gaan ze naar de vlakte via een pad gemarkeerd door de eeuwenoude doorgang van de kudden tijdens de veetrek. In de verte klinkt de stem van degene die als eerste de glinstering van de zee ziet. Nu loopt de kudde langs de zee; er zijn geen winden in de lucht. De zon verguldt de schapenwol zodanig dat de kudde bijna niet te onderscheiden is van het zand. Het geluid van de golven en wat de schapen met hun voeten doen, zijn zoete geluiden. De herinnering aan die reis bezorgde hen veel nostalgie en spijt voor zijn land.

De herinnering aan de herders vervult de ziel van de dichter met nostalgie: hij ziet ze weer als ze de weiden verlaten en langzaam over de met gras begroeide paden lopen die naar de zee leiden, dezelfde paden die hun voorouders al eeuwenlang bewandelen; hij stelt zich ze voor terwijl ze stoppen om te drinken bij de alpenbronnen en dan verder gaan.


Tekst en vertaling

2023-04-08

%d bloggers liken dit: